Nói thực - làm thực - tạo nên giá trị thực

TẦM NHÌN

Tiên phong mang đến hệ thống giải pháp tài chính, đầu tư 4.0 đột phá, khởi tạo vị thế dẫn đầu của một tổ chức tài chính toàn cầu

SỨ MỆNH

Nắm giữ vai trò định hình và thúc đẩy tương lai ngành tài chính Quốc gia, khởi nguồn cho những vận hội giao thương quốc tế.
Xây dựng các định chế tài chính đồng hành cùng chính phủ, tạo tiền đề thu hút dòng tiền đầu tư từ quốc tế, góp phần đưa Việt Nam vững vàng trở thành quốc gia làm chủ công nghệ tài chính, phát triển cường thịnh và vững bền.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tiên phong

Nắm giữ vị thế số 1 trong việc áp dụng các ứng dụng công nghệ 4.0 và song hành cùng xu hướng quốc tế.

Uy tín

Lấy yếu tố minh bạch và thượng tôn pháp luật làm thước đo “chữ Tín” trong giao dịch, hợp tác đối với mọi khách hàng và đối tác chiến lược.

Hiệu quả

Tận tâm - Thấu hiểu - Đáp ứng vượt kỳ vọng, mang lại những giá trị gia tăng cho khách hàng một cách chắc chắn và bền vững.

đối tác chiến lược