Phòng giao dịch
Văn phòng Giao dịch Hải Triều
Opening Soon
Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Giờ mở cửa:
Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h Thứ 7: 8h - 12h