Phòng giao dịch
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH HÀM NGHI
Tòa nhà Havana, số 132 Hàm Nghi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Giờ mở cửa:Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h Thứ 7: 8h - 12h