Phòng giao dịch
Phòng Giao dịch Hàm Nghi
Opening Soon
Tòa nhà Havana, số 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Giờ mở cửa:
Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h Thứ 7: 8h - 12h